Future Nostalgia. 80 x 120 cm. 2017.

Celebration of any Human 03. Pencil and acryl on paper. 70 x 100 cm.

Celebration of any Human 02. Pencil and acryl on paper. 70 x 100 cm.

Celebration of any Human 01. Pencil and acryl on paper. 70 x 100 cm.

Kaos og Orden. Acryl on canvas. 30 x 50 cm.

Acryl on canvas. 30 x 30 cm.

Acryl on canvas. 45 x 55 cm.

Pencil and conte on paper. 30 x 42 cm.

'City Movements'. Acryl / photo on canvas. 90 x 140 cm.

Acryl, felt pen and charcoal on paper. 50 x 75 cm.

Acryl, felt pen and charcoal on paper. 50 x 75 cm.

MDMA. Felt pen and pencil on paper. 30 x 20 cm.

'Surrendering'. Ink, charcoal and acryl on paper. 80 x 120 cm.

To the Night! Acryl and felt pen on paper. 90 x 30 cm.

Conte and acryl. 20 x 30 cm.

'Like a demon'. Pencil on paper. 20 x 30 cm.

Conte on paper. 30 x 20 cm.

Conte, charcoal and ink. 80 x 120 cm.

Felt pen and conte. 30 x 45 cm.

Conte on paper. 20 x 30 cm.

Felt pen and conte. 30 x 45 cm.

'Ego'. Pencil on paper. 20 x 30 cm.

Acryl and felt pen. 100 x 140 cm.

Pencil and felt pen. 30 x 20 cm.